„Vasile Pogor” Casa

‘Vasile Pogor’ Casa este sediul central al muzeului de literatura română modernă și contemporană, în special în perioada marilor clasici, a societății literare ‘Junimea’. Casa a fost construită în 1850 de către înaltul oficial, Vasile Pogor, împreună cu soția sa Zoe. Această dată este scris pe o piatră hexagonală găsit după săpăturile efectuate pentru restaurare, în cazul în care literele Chirilice legenda spune: ‘V. Pogor 1850 și soția sa Zoe’. Clădirea are o bogată istorie lungă conectat la Iasi viața culturală ca este un loc unde intelectualitatea orașului obișnuiau să se întâlnească, la sediul central al societății literare ‘Junimea’ (1863) și de revizuire pentru Discuții Literare’ (1867). Printre personalitățile celebre care au folosit pentru a participa la Junimea societate ne reamintim mai întâi pe cei cinci fondatori: Titu Maiorescu, Vasile Pogor, P. P. Carp, Th. Rosetti, Iacob Negruzzi, apoi Mihai Eminescu, Ion Creangă, I. L. Caragiale, Ion Slavici, Vasile Alecsandri, Vasile Conta, A. D. Xenopol, N. Gane, un.s.o.

Muzeul a fost inaugurat la 26 decembrie 1972. Muzeul în sine este alcătuit din douăsprezece camere ale expoziției permanente și o clădire alăturată inaugurat în 1994, ar trebui să protejeze intrarea la Casa Pogor catacombe, restaurat între anii 1993 și 1994. Acestea cuprind coridoare cu două etaje ramificații (datând din secolele 18 si 19). Aici a funcționat așa-numitul club cultural ‘Junimea’, care găzduiește activitățile organizate de Iași, Muzeul Literaturii române: conferințe în timpul serilor de revizuire ‘Literar Dacia’ (reeditat de Iași Muzeul Literaturii române), societatea literară ‘Junimea’, workshop-uri, aniversări, comemorări din românia personalități culturale, întâlniri cu români sau străini, scriitori, prezentări de carte și recenzii literare lansarea, spectacole de muzică, expoziții de artă inaugurări.

Vasile Pogor a vândut clădirea și parcul înconjurător Mariei Moruzzi Cuza, mama viitorului istoric Gh. I. Brătianu (fiul prim-ministrul I. I. C. Brătianu, producatorul de la Marea Unire din State românești după primul război mondial și discipol al lui N. Iorga). După 1906 casa a suferit unele modificări. După al doilea război mondial clădirea a funcționat ca sediu pentru diverse institutii, apoi a fost restaurat pentru a găzdui Muzeul Literaturii.

Prima parte a muzeului abordează personalități din cele două mari proprietari de casa: Vasile Pogor, Junimea membru și Gh. Brătianu, istoric și politician. Apoi, există ilustrare de începuturile moderne ale literaturii române. Printre exponate prețioase amintim: ‘Cronica din moldova Țară de Nicolae Costin, copiat de Al. Beldiman, 1825; ‘Heniada’ de Voltaire, traducere de Vasile Pogor (înaltul oficial), București, 1838; ‘Gramatica’ de I. Vacarescu, Viena, 1787; ‘Noroc ‘ Pion’ traducere de Lazăr Asachi (tatăl savantului Gh. Asachi), Iași, 1816.

Prezentare de revoluționar și unionist de vârstă, pentru Literare Dacia’ (1840), personalități și opere literare referitoare la grupul menționat de revizuire. Exponate prețioase: C. Negruzzi, ‘Aprod Purice’, Iași, 1837; ‘Maria Tudor” și „Angelo, tiranul din Padova’ de Victor Hugo, traduse de C. Negruzzi, Iași, 1837; ‘Almanack de Învățare și de Sărbătoare’ de M. Kogalniceanu, Berlin, 1854; ‘Cronica moldovei Țării, Iași, 1845 – 1852.

„Junimea” societate; momentul de fondator, pentru Prelegeri Populare’, revista ‘Literar de Discuții’, Junimea scriitori, opere. Exponate prețioase: ‘Literar de Discuții’, primul an, 1867 – 1868; ‘Critici’ de T. Maiorescu, București, 1874 (exemplarul a aparținut Junimea membru-Lea. Burada); ‘Literar de Discuții’, nr. 4/70, 5/76, 7/75, 7/78 (marcând debutul de mare Junimea membrii Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici); ‘poezii’, de Mihai Eminescu (prima ediție, București, 1884).

Sala ‘Junimea’ reconstituie Junimea atmosfera de la vârsta de întâlniri în casa lui V. Pogor, între 1863 și 1885 și afișează originale de epocă, obiecte care fac parte din Junimea membri: T. Maiorescu, Iacob Negruzzi, I. M. Melik, Nicolae Culianu, Duiliu Zamfirescu. Trebuie să menționăm: tapiserie din secolul al 19-lea, a făcut la Viena, ‘Steinway pentru pian, oglindă de cristal din secolul al 19-lea aparținând lui I. L. Caragiale.

Ultima secțiune a muzeului este dedicată literaturii române din Basarabia și Bucovina, apoi cea contemporană, reprezentată din punct de vedere iconografic, cu rare probleme, manuscrise originale și obiecte aparținând scriitorilor. Din 1994, clădirea muzeului a fost în curs de restaurare. Expoziția permanentă va suferi o nouă reorganizare, iar muzeul va reintra în Iași muzeul circuitul de prin 1998.